Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Lima Büyükelçiliği

Büyükelçilik Tarihi ve Önceki Büyükelçilerimiz

2009/15544 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca teşkil edilen Peru Büyükelçiliğimiz 1 Mart 2011 itibariyle Lima’da mukim Büyükelçiliğimiz kançılaryasında faaliyete geçmiş olup, aynı zamanda Bolivya’ya akredite edilmiştir.

 
Namık Güner Erpul
Büyükelçi
15.02.2010-09.01.2014
Ferda Akkerman
Büyükelçi
05.02.2014-