Noterlik İşlemleri, 15.3.2016

Vekaletname düzenletme işlemleri ile ilgili esaslara1512 sayılı Noterlik Kanunu ve Noterlik
Kanunu Yönetmeliğinde yer verilmektedir.

Vekaletnameler genel olarak Düzenleme ve Onaylama olarak ikiye ayrılırlar. Noterlik Kanunu'nun
89. maddesine göre aşağıdaki belgelerin Temsilciliklerimize şahsen başvuru
yapılarak "Düzenleme" şeklinde yapılması zorunludur:

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi'nde yapılabilecek noterlik işlermleri:

VEKALETNAME

MUVAFAKATNAME

TAAHÜTNAME

AZİLNAME

BABALIK TANIMA SENEDİ

Noterlik işlemlerde aşağıdaki belgelere ihtiyaç duyulmaktadır:

- Nüfus cüzdanının aslı,

- Pasaportun aslı ve fotokopisi (İkamet ve Vize kısmı dahil)

- 2 adet renkli vesikalık fotoğraf. (2 fotoğrafın da aynı ve ön
cepheden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılan fotoğraflar
kabul edilmemektedir)

- Tapu işlemleriyle ilgili vekaletnameler için ise, ilgili emlakın
tapusu veya tapu kayıt bilgileri (ada, parsel, mevki gibi)

- Belirli bir banka ve hesapla ilgili vekaletnameiçin IBAN no ve Banka
bilgileri,

- Belirli bir araçla ilgili vekaletnameiçin Araç Ruhsatı örneği,

- Emeklilik İşlemleri için hangi kurumdan Emekli olduğuna dair bilgi,

- Muvafakatname düzenletilecekse konusu, Çocuğun ve Ebeveynin Kimlik örneği veya T.C. Kimlik numaraları.

Azilname düzenlenebilmesi için:

- Vekaletname’nin örneği ve Vekilin bilgileri

- 5 adet fotoğraf gerekmektedir.

Azilname, Adalet Bakanlığına, Vekaletnameyi düzenleyen Notere ve vekilin adresine posta yoluyla gönderilecektir.

Pazartesi - Cuma

09.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00

Konsolosluk Saatleri: 09.00- 12.00
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
18.4.2019 19.4.2019 Paskalya Bayramı
1.5.2019 1.5.2019 İşçi Bayramı
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
29.6.2019 29.6.2019 Aziz Peter and Aziz Paul Günü
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı
30.8.2019 30.8.2019 Santa Rosa Günü
8.10.2019 8.10.2019 Angamos Savaşının Yıldönümü
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2019 1.11.2019 Tüm Azizler Günü
8.12.2019 8.12.2019 Meryem Ana Günü
25.12.2019 25.12.2019 Noel Bayramı
28.7.2020 29.7.2020 Ulusal Bağımsızlık Günü