Pasaport İşlemleri, 15.3.2016

Pasaport başvurusu işlemleri ile ilgili esaslara 5682 sayılı Pasaport Kanunu ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yeni Tip Pasaport Uygulama Talimatında yer verilmektedir.

Ülkemizde ICAO tarafından belirlenen standartlarda e-pasaportların basım ve tanzimine 1 Haziran 2010 tarihi itibari ile başlanmış olup, eski tip pasaportların son kullanım süresi 24 Kasım 2015’te
dolmuştur.


Eski tip pasaportlarla ilgili tüm işlemlere (uzatma, meşruhat, şerh verilme, refakate çocuk kaydettirme, ikinci meslek yazdırma vb.) yurt içerisinde 31.01.2011 ve çevrimiçi hizmet veren Dış Temsilciliklerimizde 31.12.2010 tarihi itibariyle son verilmiştir.

Elektronik pasaport başvurusunun şahsen yapılması zorunludur.

E-pasaportlar temdit edilemediğinden, geçerlilik süresi sona erdiğinde, yeni pasaport başvurusu yapılması gerekir.

Umuma mahsus pasaportların süreleri, üzerlerinde kayıtlı son geçerlilik tarihinden itibaren
yenilenmekte olup, süresi 6 aydan az olmamak kaydıyla işlemin yapılacağı günden
başlamak üzere ileri doğru 18 yaşından küçükler için en fazla 5, 18 yaşından
büyükler için en fazla 10 yıl olabilmektedir.

Geçerlilik süresi bulunan pasaport ile müracaat eden kişilerin eski pasaportundaki geçerli süre,
yeni düzenlenecek pasaportun süresine eklenir. Bu süre en kısa süreli pasaportun
(6 ay) süresinden daha kısa olamaz. Bu durumda yalnızca pasaport defter bedeli
ile eski pasaporttaki mevcut süre bedelinin talep edilen süre bedelinden
düşülerek hesaplanacak harç miktarı tahsil edilir.

18 yaşından Küçükler İçin Pasaport Başvurusu

E-pasaportların refakat hanesi bulunmadığından, çocuklar anne veya baba pasaportuna
kaydedilememekte, her kişi için ayrı pasaport tanzim edilmektedir. 18 yaşından
küçüklere azami 5 yıllık pasaport düzenlenebilmektedir.

Gerekli kimlik ve fotoğraf teşhisinin yapılabilmesi için yaş ayırımı yapılmaksızın 18 yaşından
küçük tüm çocukların da başvuru esnasında hazır bulunması gerekmektedir.

12 yaşını doldurmamış çocukların başvuru formları velileri veya vasileri tarafından imzalanmaktadır.
12 yaşını doldurmuş ve daha büyük çocukların başvuru sırasında imzaları alınmaktadır.

Mahcurlar 18 yaşından büyük ise Türk mahkemelerinden alınan karar ile vasi tayin edilen kişinin vasi
kararının ibrazı ve muvafakati gerekir.

Muvafakatnameler noterce tanzim ve tasdik edilir. Ancak pasaport müracaatında, pasaportu vermeye
yetkili makamlar önünde hazırlanan belgeler de muvafakatname yerinekullanılabilir.

Muvafakatler pasaport süresince ve bir defalık geçerlidir.

Pasaport başvurusunda bulunulan çocuk henüz Türk nüfus kütüklerine tescil edilmemişse, öncelikli
olarak doğum tescil işleminin yapılması gerekmektedir.

Pasaport başvurusu için gerekenler:

- Nüfus cüzdanı aslı, (T.C. Kimlik no’lu – 15 yaşından büyükler için
fotoğraflı)

- Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf, (fonu beyaz-5x5
Ebatlarında)

- Reşit olmayanlar için anne ve babanın muvafakatnamesi, (boşanma, anne
veya babanın cezaevinde olması, evlilik dışı doğan çocuklar adına başvuru)

- Eski pasaport ve örneği (İlk defa pasaport alacaklar
hariç

- Yeni Pasaport harcı ve posta bedeli dekontu (Temsilciliklerimizde
tahsil edilmektedir).

- Form (Temsilciliklerimizde hazırlanmaktadır).

- 12 yaşını dolduranların imza atmaları gerekmektedir. (13 yaşından gün
alanlar ve daha büyükler).

Kaybından dolayı yapılan pasaport başvuruları

Kayıp/çalıntı nedeniyle yapılan yeni pasaport başvurularında yerel makamlarından alınan polis raporunun ibraz edilmesi tavsiye edilmektedir. Bu durumda pasaport düzenleme işleminden önce kişinin nüfus kütüğünün bağlı olduğu ilin emniyet makamlarıyla yazışma yapılması gerekmektedir.

Geçici Pasaport Başvuruları

Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın acil seyahat ihtiyaçları kapsamında yalnızca Türkiye'ye dönüşlerini sağlamak amacıyla sınırlı süreyleverilmektedir.

 • Atatürk

  Pazartesi - Cuma

  09.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00

  Konsolosluk Saatleri: 09.00- 12.00
  28.7.2021 29.7.2021 Ulusal Bağımsızlık Günü
  30.8.2021 30.8.2021 Santa Rosa Günü
  8.10.2021 8.10.2021 Angamos Savaşının Yıldönümü
  29.10.2021 29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
  1.11.2021 1.11.2021 Tüm Azizler Günü
  8.12.2021 8.12.2021 Meryem Ana Günü
  25.12.2021 25.12.2021 Noel Bayramı
  1.1.2022 1.1.2022 Yeni Yıl
  1.4.2022 2.4.2022 Paskalya Bayramı
  1.5.2022 1.5.2022 İşçi Bayramı
  2.5.2022 2.5.2022 Ramazan Bayramı
  29.6.2022 29.6.2022 Aziz Peter and Aziz Paul Günü
  9.7.2022 9.7.2022 Kurban Bayramı