Covid-19 salgınıyla mücadele bağlamında alınan tedbirlere ilişkin Türkiye Cumhuriyet İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen yeni kurallar

Lima Büyükelçiliği 03.06.2021

Covid-19 salgınıyla mücadele bağlamında alınan tedbirlere ilişkinTürkiye Cumhuriyet İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen yeni kurallar aşağıda sunulmuştur.

Buna göre;

1. Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka’dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazının talep edileceğive bu kişilerin Valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacağı, karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbirinin sonlandırılacağı, PCR test sonucu pozitif çıkanların ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacağıve 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacaktır.

2. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir.

3. Birinci ve ikinci maddede sayılanlar dışında kalan diğer ülkelerden tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz) ülkemize girişlerde, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya hastalığı son 6 ayiçinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testraporu ibrazı talep edilmeyeceğive bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacağı, bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecektir.

4.Birinci maddede sayılan ülkelerden gelenler hariç olmak üzere, tüm sınır kapılarımızdan ülkemize yapılacak girişlerde kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabileceği, bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verileceği, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberi doğrultusunda tedavilerinin yapılacağı, test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişilerin kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacakları ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşullarının sonlandırılacağı, bu kişilerden B.1.617 mutantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşullarının 14. günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılacaktır.

5.Uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve TIRşoförlerinin SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.

Saygılarımızla duyurulur.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00

Konsolosluk Saatleri: 09.00- 12.00
14.4.2022 15.4.2022 Paskalya Bayramı
1.5.2022 1.5.2022 İşçi Bayramı
2.5.2022 2.5.2022 Ramazan Bayramı
29.6.2022 29.6.2022 Aziz Peter and Aziz Paul Günü
8.7.2022 8.7.2022 Kurban Bayramı
28.7.2022 29.7.2022 Ulusal Bağımsızlık Günü
30.8.2022 30.8.2022 Santa Rosa Günü
8.10.2022 8.10.2022 Angamos Savaşının Yıldönümü
29.10.2022 29.10.2022 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2022 1.11.2022 Tüm Azizler Günü
8.12.2022 8.12.2022 Meryem Ana Günü
25.12.2022 25.12.2022 Noel Bayramı
1.1.2023 1.1.2023 Yeni Yıl