Bedelli Askerlik Hizmeti Hk.

Lima Büyükelçiliği 18.12.2014
Bedelli Askerlik Hizmeti Hakkında Duyuru:

Kapsam: 1111 Sayılı Askerlik Kanunu uyarınca 01 Ocak 1988 (dâhil) tarihinden önce doğmuş ve her ne sebeple olursa olsun henüz filli askerlik hizmetine başlamamışlar veya her ne sebe...

ple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılıp yaş şartını taşıyanlar ile herhangi bir yaş sınırlaması aranmaksızın kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı raporları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulan vatandaşları kapsamaktadır.

1. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin en geç 13 Şubat 2015 tarihine kadar Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi’ne yazılı başvuruda bulunmak ve bu süre zarfına kadar 18.000 TL tutarındaki meblağın T.C. Merkez Bankası’nın döviz satış kurunun ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertıbl yabancı ülke parasını aşağıda belirtilen hesaplara yatırmaları gerekmektedir. Başvurular şahsen veya yükümlü adına vekâletname ile yetkilendirilmiş avukatları tarafından yapılabilmektedir.

2. Yapılan başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru sonucunda Büyükelçilikten kendilerine verilecek ödeme tutarını belirten belge (EK-B LAHİKA-6) ile birlikte belirtilen miktarın tek seferde ilgili banka hesabına yatırılması ve 3 adet dekont aslının Büyükelçilik aracılığıyla askerlik şubelerine iletilmesi gerekmektedir. Yurtdışı bankalar tarafından tahsil edilen vergi, komisyon vb. 18.000 Türk Lirası karşılığı paranın dışında tutulacaktır. İlgili banka hesabına yurtiçinden ve yurtdışından EFT veya havale yoluyla yapılan ödemeler ilgili bankalardan, dekontla ve işlem memurunca imzalanmış şekilde belgelendirilecektir.

3. Ödeme yapan yükümlülerden üç (3) adet dekont aslı alınacak ve bu belgede sadece kanun kapsamındaki yükümlünün aşağıda yer alan bilgileri bulunacaktır:
a) T.C. Kimlik Numarası
b) Adı ve Soyadı
c) Doğum Tarihi
d) Nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe
e) Ödenen bedel tutarı
f) Yapılan ödemenin Savunma Sanayi Destekleme Fonu Adına;

T. Halk Bankası IBAN No (TL) (TR31 0001 2009 4520 0010 2600 83 numaralı),
T.C. Ziraat Bankası IBAN No (TL) (TR49 0001 0017 4537 7119 4351 38 numaralı),
T. Vakıflar Bankası IBAN No (TL) (TR28 0001 5001 5800 7302 9593 00 numaralı),

Nezdinde Türk Lirası cinsinden açılan hesaplardan herhangi birisine aynı bankanın hesabına alacak kaydedilmek üzere alındığına dair açıklama.

Detaylı bilgi için MSB Askere Alma Dairesi İnternet Sitesi'ni zitaret edebilirsiniz:

http://www.asal.msb.gov.tr/


Pazartesi - Cuma

09.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00

Konsolosluk Saatleri: 09.00- 12.00
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
18.4.2019 19.4.2019 Paskalya Bayramı
1.5.2019 1.5.2019 İşçi Bayramı
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
29.6.2019 29.6.2019 Aziz Peter and Aziz Paul Günü
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı
30.8.2019 30.8.2019 Santa Rosa Günü
8.10.2019 8.10.2019 Angamos Savaşının Yıldönümü
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2019 1.11.2019 Tüm Azizler Günü
8.12.2019 8.12.2019 Meryem Ana Günü
25.12.2019 25.12.2019 Noel Bayramı
28.7.2020 29.7.2020 Ulusal Bağımsızlık Günü